Yaratıcı Drama Kursu

Yaratıcı Drama

Çocukların hayat ile uyum sağlaması konusunda yardımcı olur
Kendilerini ifade etmelerini sağlar
Drama eğitimi çocuğunuzun yaratıcılık konusunda gelişmesini sağlar.
Kişiliğini güçlendirir ve dışa dönük bir birey olarak yetişmesine vesile olur.
Etrafını ve hayatı gözlemleme fırsatı sunar.
Hayalgüçleri gelişir.
Drama çocuklarda sanat algısı oluşturur.
Drama dersi alan cocuklar, Güven duyar, bağımsız düşünün ve kendince karar verir. 
İş birliği yapabilme özelliğini geliştirir ve bu sayede cocuklar sosyal duyarlılık yaratır.
Empati yapmayı öğrenen çocuklar olaylara başka açılardan bakma becerisini geliştirir.
Başkalarıyla olan benzerlik ve farklılıklarını keşfeder.
Kendini eleştirmeyi öğrenir.
Drama eğitimi sayesinde sözsüz iletişim yönünü geliştirir.
Bedenin sınırlarını fark eder.
Doğaçlama yapma becerisi kazanır.
Konuşma , dinleme, okuma , yazma becerilerini geliştirerek ifade yeteneğini arttırır.

Diğer Kurslarımız